Radon:

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Hva betyr radonnivåene? 

0 – 49 Bq/m³:
Ingen handling nødvendig 

49 – 99 Bq/m³:
Eksperimenter med ventilasjon eller å tette sprekker i gulvet for å redusere nivåene

100 – 299 Bq/m³:
Fortsett målingen. Dersom disse nivåene opprettholdes i mere enn 3 måneder, kontakt en radonspesialist

300 Bq/m³ og høyere:
Fortsett målingen. Dersom disse nivåene opprettholdes i mere enn en måned, kontakt en radonspesialist

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å LESE MER OM HVER ENKELT PRODUKT!

  

Digital radonmåler
Batteridrevet digitalt måleinstrument for radongass
Pris : 1599 KR
Les mer Kjøp