ENKEL OG RIMELIG BESKYTTELSE MOT MOSE PÅ TAKET!

Hustak belagt med ru takstein eller shingel gir ofte grobunn for mose! Avrenning fra en ny smart skinne montert på toppen av mønet vil fjerne eksisterende mose etter noe tid, og hindrer at ny mose, gress, alger og mugg dannes. Du slipper skraping eller spyling.

BESLAGET GJØR JOBBEN FOR DEG!

  • Mosegrodd tak ser lite pent ut! 
  • Mose gror fast og trenger inn i takstein og shingel!
  • Mose reduserer takets kvalitet og levetid, spesielt pappshingel!
  • Høytrykksspyling ødelegger overflaten og forkorter levetiden på taket
  • Mose på taket gir ofte problem med tette takrenner og avløp!
  • Mosefjerning kan være risikabelt og arbeidskrevende!
  • Kobber har lengere levetid enn zink. Zink, 30-40 år, kobber ti ganger lenger!
  • Vi anbefaler zink fordi den har bedre virkningsgrad enn kobber.
  • Kobber blir etterhvert brunsort og passer både på sorte og røde tak!

 

Steintak Mosebeslag - Zink
Enkel og rimelig beskyttelse mot mose på taket! 40 x 440
Pris : 4700 KR
Les mer Kjøp
Platetak Mosebeslag - Zink
Enkel og rimelig beskyttelse mot mose på taket! 40 x 400
Pris : 4700 KR
Les mer Kjøp
Papptak Mosebeslag - Zink
Enkel og rimelig beskyttelse mot mose på taket! 40 x 750
Pris : 4700 KR
Les mer Kjøp
Platetak Mosebeslag - Kobber
Enkel og rimelig beskyttelse mot mose på taket! 40 x 400
Pris : 4950 KR
Les mer Kjøp
Steintak Mosebeslag - Kobber
Enkel og rimelig beskyttelse mot mose på taket! 40 x 440
Pris : 4950 KR
Les mer Kjøp